Hem > Nyheter > Innehåll
Elektriska hissrulle Dagliga inspektions- och underhållsåtgärder
- Jul 27, 2018 -


2b80d2695b54cdd6659c8da970f34820.jpg


Den elektriska hissen lyfter föremålet genom snören som består av remskivor, vajrar och krokar. Därför kan inspektionen och underhållet av remskivan stärkas från följande aspekter för att förebygga olyckor.

1. Under rutinunderhåll är det viktigt att kontrollera om det finns en spricka i remskivan. Det kan också observeras genom ett förstoringsglas. Om en spricka hittas ska den bortskaffas omedelbart. Det är förbjudet att fortsätta använda svetssprickan.

2. Kontrollera om det finns allvarlig friktion mellan remskivans spår och trådtråden, och det finns ingen kabelspår.

3. Kontrollera remskivans slitnivå. Om det överstiger det slitageområde som tillåts av konstruktionen, ska den omhändertas omedelbart. Byt ut den nya remskivan för att säkerställa säker drift.

4. Kontrollera om remskivans axel är ordentligt ansluten, om remskivan är flexibel och om det finns onormalt buller. Den ska fixas en gång i månaden och remskivorna ska smörjas för att säkerställa ett bra arbetsförhållande.